Do, 22.10
18:00

Vesper, anschl. Anbetung

Fr, 23.10
17:00

Generalprobe Firmung u. Sakrament der Versöhnung mit Pfr. Dr. Brezovski

So, 25.10
09:00

Hl. Messe mit Pfr. Dr. Brezovski